Omistautunut mies

Selitys Ray Aguilera-ilmiöön.

Robert Thompson.*

 

Voidakseen ymmärtää Ray Aguileraa, kaksi avainsanaa on määriteltävä.

Ensinnäkin, sanan omistautua (dedicate) määritelmä: Amerikkalaisen suursanakirjan ( American Heritage Dictionary ) mukaan:

1. Panna sivuun erityistä tarkoitusta varten.

2. Sitoutua johonkin täydellisesti; pyhittäytyä, omistautua, antautua.

3. Omistuskirjoittaa,-kaivertaa (esim. kirja) jollekin.

Toiseksi, sanan, ilmiö (phenomenon) määritelmä:

Jälleen Amerikkalaisen suursanakirjan mukaan:

1. Tapahtuma tai tosiasia joka on aistein havaittavissa.

2.a. Epätavallinen tosiasia tai tapahtuma.

b. Äärimmäisten ominaisuuksien tai saavutusten johdosta huomattava henkilö.

Rayn "matkan" kolmen ensimmäisen vuoden aikana, hän törmäsi lukuisiin esteisiin, jotka hän kaikki kohtasi ja voitti, samalla kun hänen kristityn vaelluksensa vahvistui tiedossa, etta hänet oli valittu hyvin tärkeää tarkoitusta varten.

Ilman muodollista Raamatun koulutusta eikä mitään aijempaa teologista kiinnostusta, muuta kuin halu olla hyvä kristitty, Ray on hyväksynyt elämänsä suurimman vastuun. Kirkon sisällä olevien johtajien puolelta tullut kritiikki, ystävien ja tuttavien epäusko, sekä omat epävarmuuden tunteet ihmisenä, eivät ole kyenneet estämään Ray;ta saattamasta tehtäväänsä päätökseen. Ja ikäänkuin näissä vastuksissa ei olisi kylliksi, Ray;ta on yritetty pelottaa jatkuvien taistojen ja koetusten kautta henkimaailman puolelta. Sillä Rayn taistelu Jumalan puolesta on ollut paholaista vastaan, joka ei koskaan nuku. ( Ef. 6:12 ) Sen tähden nämä asiat vaativat Rayn viikoittaisen, päivittäisen ja tunnista toiseen jatkuvan huomion.

Ray vakuuttaa ettei ole profeetta, kuitenkin hän vastaanottaa profetioita. Hän ei ymmärrä symboliikkaa, silti hän näkee näkyjä ja symboleja. Häneltä puuttuu Raamatullinen asiantuntemus, silti häntä kehoitetaan käyttämään Raamattua. Hän ei tavoittele korkeaa arvoasemaa kirkon sisäpuolella, kuitenkin hän haastaa kyseenalaisen maineen omaavia auktoriteetteja. Hän inhoa äärimmäisyyskantoja ja vallankumousta, silti hänen työnsän on radikaalia ja vallankumouksellista ajatukseltaan ja muodoltaan.

Rayn elämä näyttää toisinaan ongelmalliselta, levottomalta ja sotkuiselta. Siitä huolimatta Ray on pysynyt tehtävässän pyrkien kohti päämäärää jonka Jumala hänelle on asettanut: Kirjoittaa kaikki alas; laittaa se kirjan muotoon; ja levittää ympäri maailman. Näin on Rayn käsketty tehdä, ja hänellä on ehdoton usko Jumalan kykyyn avata ovia ja hankkia yhteyksiä varmistamaan tämän voimallisen tehtävän menestyksellinen loppuunsaattaminen.

Ray on omistautunut mies. Hänet on erotettu muista, Jumalan toimesta, erityistä tarkoitusta varten. Hän on omistautunut ja täysin sitoutunut työhönsä. Ja, hän on uhrannut kaiken kirjoittaakseen kirjan, ei kirjan Jumalasta, vaan kirjan Jumalalta.

Tämä ei ole kirja Rayn elämästä, uskomuksista, tai edes hänen kokemuksistaan. Tämä on kirja muutoksesta; tämä on kirja oivalluksista; tämä on kirja paluusta takaisin Jumalan luo. Ray kokee että kirkossa on häiriöitä. Hän toivoo että tämä kirja saisi aikaan positiivisen muutoksen kaikissa, kristityissä kuin yhtä hyvin ei-kristityissäkin. Ja ennen kaikkea, Ray haluaa nähdä muutoksen kirkossa.

Rayn edessä on taival vasten ylämäkeä. Hän tuntee olonsa uhatuksi ja peloitetuksi kirkon johdon suunnalta sen johdosta mitä hän on kirjoittanut. Mutta se minkä hän on kirjoittanut ja levittänyt eteenpäin

on kuitenkin täsmälleen sitä mikä tulee tuomaan tarvittavan muutoksen. Voima, väkivalta ja radikaalit toimenpiteet eivät tule toimimaan muutoksen katalysaattoreina. Kirjoitettu sana, yksinkertaisesti Jumalan sana, tulee olemaan riittävä tuomaan maailmanlaajuisen muutoksen ruumiissa.

Suurin muutos kirkossa tapahtui 1500-luvulla Martti Luther nimisen teologin johdolla. Hän oli tuottelias kirjailija ja karismaattinen puhuja. 1520-luvun saksalaiset olisivat nousseet kiihkeään kapinaan tai ryhtyneet radikaaleihin toimenpiteisiin jos Martti Luther olisi ehdottanut sen laatuista toimintatapaa. Sitä vastoin Martti Luther kirjoitti ja julkaisi Jumalan sanaa. Sitä levitti yksilöt jotka

olivat verkostoituneet ja jotka uhmasivat olemassa olevan kirkon auktoriteettia. Martti Luther tiesi myös että Saatana voi käydä hyökkäykseen yksilöitä vastaan,mutta että Jumalan työn tehdyksi tuleminen, sanan levityksen kautta, on hyvin tuskallista Saatanalle.

Ray Aguilera ei ole teologi. Siitä huolimatta hän levittää Jumalan sanaa täsmälleen niinkuin hänet on opetettu. Hän kokee jumalallisen väliintulon näkyjen ja tapahtumien kautta. Hän nauhoittaa ja dokumentoi jokaisen tapauksen omia sanoja käyttäen, omaan tyyliinsä. Ray ei ole kirjailija, joten hän kirjoittaa niinkuin hän keskustelisi ystävän kanssa. Rayn työ on henkilökohtaista, ei kaupallista hyötyä tavoittelevaa , ja kirjoitettu kaikille, niin kristityille kuin yhtä hyvin ei-kristityillekin.

Rayn elämäntehtävä on yksinkertainen: Saada vietyä Jumalan sana kaikille. Omistautumisensa kautta hän on toteuttamaisillaan tätä päämäärää. On ilmiömäistä että Rayn kirjoituksia, vaikkakin vaillinaisina, luetaan ja levitetään läpi Yhdysvaltojen ja ulkomaiden. Kun tämä työ on saatettu päätökseen, se tulee olemaan kaikkien saatavilla sillä Jumalan tahto on että kaikki lukisivat Jumalan sanan.

* Robert Thompson on opettaja/historoitsija. Hän kertoo Herran antaneen hänelle useita unia ja levottomia öitä ja asettaneen taakaksi tämän esipuheen kirjoittamisen ja että hän käyttäisi Raamattua sitä tehdessään.

 

 


e-mail: Ray@prophecy.org
Jos tahdot auttaa tämän palveluksen rahoittamisessa paina lahjanäppäintä

tai kirjoita osoitteeseen: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.,

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan Profetioiden kirjan, näpäytä kirjaa

Copyright 1989-2001, Raymond Aguilera.


Palaa Profetioiden Kirjan Etusivulle.

Palaa Sisällysluetteloon. (1-1000)

Seuraava Profetia